Kremlens storhetstid. All Saints ’Bridge och Kreml i slutet av 1600-talet – Apollinary Vasnetsov

Kremlens storhetstid. All Saints Bridge och Kreml i slutet av 1600 talet   Apollinary Vasnetsov

Det mest favoritämnet i den historiska cykel av verk av A. Vasnetsov var Moskva under XVII-talet – den tid som konstnären själv studerade och älskade mest av allt.

Men i allmänhet var täckningen av de historiska intressanta perioderna för denna konstnär naturligtvis bredare.

Således skapades till exempel en serie akvareller, i tur och ordning tecknade av konstnären, på 1920-talet med utsikt över Kreml från konstruktionen av de första träväggarna till dess storhetstid på 1600-talet.