Röda torget under andra hälften av XVII-talet – Apollinary Vasnetsov

Röda torget under andra hälften av XVII talet   Apollinary Vasnetsov

Det arkitektoniska historiska landskapet är otydligt kopplat till människan. Och folk verkar som regel inte i Vasnetsov vara extra: deras handlingar är så levande och naturliga, deras utseende är övertygande och avslöjar i viss utsträckning sitt inre tillstånd, känslor, humör. Det är vad konstnären själv sa om detaljerna i hans många års arbete för att återskapa den historiska bilden av antika Moskva: ”Många ställer mig en fråga: varför började jag arbeta i gamla Moskva och blev så intresserad av det? Det är svårt att svara.

Kanske för att jag älskar allt kära, folkliga och gamla Moskva – folkkonst i det förflutna. Det kan ha påverkats av det faktum att jag, efter att ha hittat sig själv i Moskva 1878 efter bylivet i byn Bystritsa – platsen för min undervisningsverksamhet, blev slagen av Moskva, naturligtvis främst av Kreml.

Han bodde inte långt ifrån honom, på Ostozhenka, och hans favoritvandringar efter arbete ”kretsade runt Kreml”; Jag beundrade hans torn, murar och domkyrkor. Men kanske den främsta orsaken var att jag i allmänhet älskar vetenskap: att samla in material, klassificera fakta, studera dem etc., i detta fall fakta av arkeologisk betydelse. Allt detta var förmodligen den främsta orsaken till att för alla som är intresserade av konst är det skrivet på mig: ”Gamla Moskva”.