Crab Breakfast – Billem Klas Head

Crab Breakfast   Billem Klas Head

Stora liv i nederländsk konst under XVII-talet var extremt utbredd. Befälhavarna i nederländsk realism kände en speciell lutning att skildra ”livet” av saker. Under 1600-talet genomgår stilleben i Holland en märkbar utveckling: från en blygsam bild av föremål runt en person förvandlas det till ett fantastiskt skådespel. ”Frukost med krabba” Kheda hänvisar till storhetstiden i denna genre. Det tillhör typen av så kallad ”frukost”.

En uppsättning föremål som ingår i denna typ av stilleben, fick slutligen en viss säkerhet: glas eller glas med vin, kannor, tallrikar med mat. ”Frukost” bär alltid spåren av den osynliga närvaron av en person: vinet hälls i ett glas, men inte fullt, citronen är hälften ren, servetten är skrynklig. Denna omedelbara känsla av liv utmärkte ”frukostar” från massan av andra stilleben, vilket gjorde dem särskilt populära. En annan funktion är den färdighet som konstnären visar objekt på. Kheda förmedlar finheten i glas och kristall, glansen av silver och guldpläterade koppar, strukturen på en stärkad bordsduk och porös citronskal. Det är ganska uppenbart att Khedas stilleben speglar livet för en helt välmående person.

Målningen visar lyxvaror – kristall, silver, dyra utomeuropeiska rätter. Avsiktlig störning, utformad för att imponera mer ”livlighet”, är vilseledande. Stilleben byggs väldigt strikt – bordets linje och koppar och glas på det utgör ett tydligt system av horisontella och vertikala – dess sammansättning är oförstörbar. Färgen i stilleben är föremål för enheten i den brungrå tonaliteten, även den röda krabban och gröna oliver måste offra sin naturliga färg för detta ändamål.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)