Judith – Hans von Aachen

Judith   Hans von Aachen

Målning av den tyska målaren Hans von Aachen ”Judith”. Bildens storlek är 72 x 58 cm, trä, olja. Judith är en judisk hjältinna i en berömd gammal historia som utgör innehållet i den icke-kanoniska ”Judith Book”.

Enligt denna forntida legende, när kungen i Babylonian Nebuchadnezzar krävde en förstärkt samling av trupper från de människor som han hade erövrat, motsatte sig några folk detta, och för att lugna dem, sände kungen sin befälhavare Holofernes, som var tänkt att straffa judarna som var bland de återlåtande. Judarna stärktes i Vetilu, som Holofernes belägrade.

Belägringen försenades: med tanke på bristen på leveranser hotades staden med döden. Då var en ung och vacker änka Judith, som med svindlande smeka och efter att ha fått tillit Holofernes, avskärat huvudet med sitt eget svärd, var hans livräddare, och judarna, som gjorde en sort, krossade de förvirrade fienderna och förde dem ur sitt land.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)