Vår dams kröning – Diego Velasquez

Vår dams kröning   Diego Velasquez

Den Helige Skrift säger ingenting om det faktum att Maria krönades efter hennes uppstigning till himlen. Trots detta uppträdde en tradition från 1100-talet och blev mycket populär att förkroppsliga detta tema i religiös konst.

På bilden är kronan ännu inte satt på huvudet av Jungfru Maria. Krönar hennes heliga treenighet. Maria är mellan Fadern och Sonen, som krönar henne med en krona, och ovanför dem en duva, den Helige Ande.