Äktenskapsavtal – Jean Antoine Vatto

Äktenskapsavtal   Jean Antoine Vatto

Ingången av äktenskapskontraktet är en typisk ”galant scen” av Antoine Watteau. Själva händelsen av att ingå ett äktenskapskontrakt flyttas djupt in i duken, där den ceremoniella bruden och brudgummen sitter, bredvid avtalsavtalet och klädd i svart notarius. De visas på bakgrunden av en rödaktig gardin, som upplöses gradvis smälter samman med bladets färg.

Hela bilden är byggd på oändliga graderingar av varma färger – rödbrun, rosa-gul och till och med blåaktiga toner bryter inte bildens övergripande varma färg. Endast några ljusa kalla kallfärgade fläckar är synliga – en liten bit av himlen bland trädkrona ovanför bruden och brudgummen och en blå figur i förgrunden.

I förgrunden finns bilder av dansande människor och musiker. Alla tecken liknar porslinsfigurer. Med fantastisk skicklighet, flera slag av borsten, förmedlar konstnären strukturen i kläderna till dansande människor. Konturerna är lite suddiga och det gör att hela scenen verkar fylld med luft.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)