Porträtt av V. A. Zhukovsky – Orest Kiprensky

Porträtt av V. A. Zhukovsky   Orest Kiprensky

Detta är det mest berömda porträttet av Vasily Andreevich Zhukovsky. Att träffa Kiprensky och Zhukovsky var oundvikligt. De var släkt med en distinkt romantisk världsbild – bara Zhukovsky insåg det i poesi och Kiprensky i målningen. Men förutom detta förde de två mästarna, orden och borsten mycket – även till hemligheten med deras ursprung. Zhukovsky var, precis som Kiprensky, den illegitima son till en rik rik herre A. I. Bunin, adopterad av en liten markägare A. G. Zhukovsky.

Poeten och konstnären träffades i Kiprenskys år i Moskva, och 1815, när Zhukovsky återvände till St Petersburg efter långa vandringar, träffades de igen. Möte från litteraturen, organiserade ett roligt samhälle ”Arzamas”. Bannern för ”Arzamas” var den romantiska poesin av Zhukovsky, som avancerade under 1810-talet för rollen som den första ryska poeten. Anden i den nya ideologin och försökte uttrycka i detta porträtt av konstnären. märktes av arbete på den här bilden. Dessa var åren då en allvarlig kamp bröt ut mellan litterära gamla troende, samlade i Shishkovs ”Conversation of the Lovers of the Russian Word” och revolutionärer.