Stadland Beach – Vanessa Bell

Stadland Beach   Vanessa Bell

Vanessa Bell målade fem bilder ”baserade på” denna strand, som hon ofta besökte 1909-1911. Men hon arbetade på stranden i Stadland i sin verkstad i London, med bara ett litet utkast som gjordes i det fria. Kanske var detta sätt att arbeta nödvändigt för konstnären att distrahera sig från onödiga detaljer och fokusera på att förenkla formerna maximalt. Bildens utrymme är helt platt.

Åskådaren kan inte ens vara säker på att den blå kilen som upptar den övre halvan av duken är havet, inte väggen. Detta gissar han bara från namnet. Paletten begränsas här av flera toner, som var och en är inneslutna i tydligt avgränsade gränser av en eller annan form.

Konstnären delar upp hela canvaskompositionen med flera diagonaler, vars huvudsakliga är kollisionslinjen mellan havet och stranden. Den andra diagonalen ”skär av” bildens vänstra hörn, och det tredje, imaginära, kopplar karaktärerna i den första planen med figurerna i den andra. Denna enkla och balanserade komposition, såväl som den lugnande kombinationen av blått och benvitt, lindrar känslan av ångest som tittaren kan uppleva när man tittar på abstrakta former i vattnet.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)