Rowers – Gustave Cybott

Rowers   Gustave Cybott

Under andra hälften av sjuttiotalet tillbringar Kaybott sommarmånaderna utanför staden vid floden. Hans intressen vid den tiden gick naturligtvis till akvatik, och i hans verk dök ett nytt tema upp: rodd. Från stilistikens synvinkel liknar bilder från denna period canvvas som beaktats ovan.

Konstnären skapar en sällsynt spänning i verk av andra mästare mellan förgrunden och bildens djup, som han förmedlar särskilt övertygande i Rowers. Som Varnedo skriver, ”på grund av den framgångsrika illusionistiska mottagningen av händerna på den första roddaren, verkar det som att de nästan rör vid kanten på duken och sträcker sig ut i vår riktning, som i en tredimensionell film.

Denna imponerande rörelse riktad framåt motsvarar samma uttrycksfulla rörelse inlandet. I själva verket är denna rörelse lika djup som den är upp, eftersom båtens konvergerande sidor bildar en liksidig triangel som skiljer sig från vattnets yta, och den raka linjen som går längs den första rotorns vänstra fot och riktar blicken mot näsan nästan sammanfaller med den vertikala axeln kompositioner ”.

Den slående konkreta närhetseffekten som Kaibot uppnår i den här bilden är hans egen mästerliga prestation. Målarnas målningsteknik är också beundransvärd: reflektionerna av ljuset och naturens natur i båtens träd är mycket spektakulära, roddarnas händer och ben reduceras i enlighet med de strängaste perspektivkraven och vattnets lugna spänning överförs av saftiga, penseldrag som är karakteristiska för impresionisterna.