Efter Kulikovo-striden – Valentin Serov

Efter Kulikovo striden   Valentin Serov

Detta verk avslutades inte av konstnären. Framför oss finns en skiss, en idé, en idé. Att döma efter formen, tänkt som en väggmålning, är målningen ”Efter slaget vid Kulikovo” mättad med en atmosfär av sorg och tystnad som följde den blodiga striden. I förgrunden en krigare på hästryggen. Han blåser högt i sitt horn och förkunnar seger och samlar de överlevande. Runt honom är döden, i all dess motbjudande väsen.

Hästens lik, munkarnas mörka figurer strövar omkring på jakt efter halvdöda. Framför allt detta är Dmitry Donskoy armé, tittar på det expletiva fältet. Banderoller utplacerade, prinsens figur är tydligt synlig bland soldaterna. Och från himlen faller ett svart moln på marken en flock av kråkor som luktar dödslukten.

Det finns ingen jubel, ingen känsla av stor seger, bara en bitter ånger för de dödade i den stora striden som kommer att ge Moskva den efterlängtade befrielsen från Golden Horde förnedrande beroende.