Varg och herdar – Valentin Serov

Varg och herdar   Valentin Serov

År 1895 beslutade A. I. Mamontov att publicera Krylovs fabler med serovs illustrationer. Konstnären tog entusiastiskt upp orsaken, eftersom han var en stor ”beast” – experter – här hade han den perfekta möjligheten att använda sin kunskap. Mamontovs publikation ägde inte rum – då beslutade Serov att publicera 12 fabler med färdiga ritningar – ”Trishkin caftan”, 1896-1911 var en av dem.

Tyvärr var detta åtagande upprörd på grund av konstnärens död. Serov, fascinerad av ämnet, lämnade henne inte längre. Illustrationen av fabler förvandlades till ett slags ”utlopp”, ”vila”, ”ockupation för själen” för honom. Men inte bara. På vissa sätt har illustrationen blivit ett kreativt laboratorium för honom. Arbeta med fabler kunde han, utan att oroa sig för andra människors bedömningar, inse sin önskan om det ”enkla” och reducera bilderna bokstavligen till konturen.

Det finns flera varianter av illustrationer till samma fabler – genom att jämföra dem kan du se hur konstnären flyttar till den ”sista” enkelheten. ”Vargen och herdarna”, 1898 – en av Serovs ”fabler”.