Döparen Johannes – Dionysius

Döparen Johannes   Dionysius

Ikon från ikonostasen för katedralen i födelsedag av Jungfru Ferapontov-klostret. Ett personligt brev som helhet ligger nära ikonen för Guds moder av samma ikonostas, men utförs närmare