Guds mor – Andrei Rublev

Guds mor   Andrei Rublev

I Deesis-rangordningen av Rublev i antagandekatedralen är bilden av den unga Guds mor i en mörk mantel ovanligt lakonisk och erövrar med strikt ädla skönhet. I sin helhet påverkade tydligheten i silhuetten drag i kreativiteten Rublev. Annars skrev Guds mor till bysantinska konstnärer. I en liknande rang som Vysotsky-klostret i Serpukhov i hennes dräkt uttryckte de en tragisk början.

Guds mor är inte så ung som Rublevs och är skriven i tunga, dämpade toner. I Tretyakov-galleriet finns en liten ikon med en bild av Jungfru Maria, den kommande korsfästelsen, kanske, av en bysantinsk bokstav från Rublev-tiden. Hennes bleka ansikte uttrycker elände och verkar medelålders och trött. Det sorgliga utseendet, vinklade rörelser hos beniga fingrar skapar en dyster stämning.

I utvecklingen av tolkningen av bilden av Guds mor uttrycks funktionerna i de bysantinska och ryska skolorna tydligt. Konstnärerna i Byzantium sätter sorg och hållbarhet i förgrunden. I deras storslagna exekverade målningsmonument är överföringen av bilden emellertid torrare och mer högtidlig. Ryska mästare försöker få publiken ljusa och glada känslor. Bildens tydlighet, dess renhet och själfulla karaktär är typiskt för det antika Rysslands konst.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)