Helig familj med St. Anne och Johannes döparen – Agnolo Bronzino

Helig familj med St. Anne och Johannes döparen   Agnolo Bronzino

Målning av Angelo Bronzino ”Den heliga familjen med St. Anna och baptisten Johannes.” Storleken på bilden är 124,5 x 99,5 cm, trä, olja. I ett försök att underkasta det andliga livet i landet, för att undertrycka varje glimt av protest bland folket och kretsarna i den progressiva intelligentsia, introducerar pavedomen, inte begränsat till terror, ett helt system med kontroll över alla ideologiområden, publicerar ett index över förbjudna böcker och gör veto mot tryckta material.

Konst är också föremål för strikt reglering, och kyrkan implanterar ivrigt en asketisk anda i den. I en sådan miljö med hårt tryck på kreativitetens frihet, självuttryck målades en av de bästa målningarna av en italiensk konstnär.

De spiraliserade ansiktena från de bibliska karaktärerna lyser med vänlighet och uppriktig helighet, de är nära, humana, men samtidigt är de inte med oss ​​i tidsdimensionen. Särskilt slående är ansiktet på den lilla Kristus, hans vuxna, som ser ut som genom tiden, ögon.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)