Slott på berget – Thomas Cole

Slott på berget   Thomas Cole

Slottet är en byggnad som kombinerar bostads – och defensiva befästningsuppgifter. I den vanligaste meningen av ordet – det befästade hemmet för en feodal herre i det medeltida Europa. Ett stort antal slott har överlevt till våra dagar och är erkända monument över historia och kultur.

Det bör förstås skillnaden mellan fästningen och slottet. Om slottet i själva verket är en byggnad där både väggar, broar, bostadsområden, torn, dike och andra strukturer är förbundna med varandra, är fästningen i själva verket en bit mark omgiven av en mur med torn.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)