Pieta – Rogier van der Weyden

Pieta   Rogier van der Weyden

Lägg märke till hur olika utformningen detta verk är för den berömda ”Descent from the Cross”, skriven ett decennium tidigare.

Vi noterar emellertid att både i Drink och i Stripping from the Cross strävar mästaren efter samma mål – att uppnå den ultimata ”emotionella distinktionen” i den avbildade scenen.

Men om i ”Dryck” går Rogir till detta mål genom att stapla upp och skjuta detaljer, i ”Slå korset”, tvärtom, minimerar alla ”bakgrundsdetaljer” för att skärpa tittarnas uppmärksamhet på huvudhandlingen.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)