Ajax skyddar Patroclus-kroppen – Mikhail Kozlovsky

Ajax skyddar Patroclus kroppen   Mikhail Kozlovsky

I en liten skulpturell grupp som skapades på tomten för en av legenderna om trojanskriget, framträder funktioner av monumentalitet. Den klassikeristiska skulptören är fascinerad av hjältens tema, och han utför flera verk baserade på Iliaden. Gruppens dramatiska plan avslöjas i den understrukna kontrasten mellan den livlösa kroppen av Patroclus och den kraftfulla, fullvilliga ansträngningen från Ajax figur.

Kozlovsky skapade bilden av en död hjälte med sitt halta huvud släppt och kroppen utsträckt tung. Bredvid denna bild blir kraften och passionerade ambitionen från Ajax, presenterad i en snabb och energisk rusning, särskilt imponerande.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)