Kozlovsky M. I. – Alexander den stora vaken – Mikhail Kozlovsky

Kozlovsky M. I.   Alexander den stora vaken   Mikhail Kozlovsky

Bilden av den forntida hjälten tjänade som en skulptör för att förkroppsliga de moraliska idealen som utvecklats genom utbildningstanken på artonhundratalet: Kozlovsky skildrade utbildningen av Alexanders fasta vilja, som han motsätter sig att sova. Samtidigt förhärliga skulptören sin hjältes kärlek till upplysning: nära honom är Iliadens rullning ett bevis på smak och utbildning.

Det ursprungliga plottmotivet, valt av skulptören, överensstämmer med de moraliserande tendenser som utvecklades i hans arbete på 1780-talet. Genom att skapa en staty visar Kozlovsky en kraftfull figur av en vilande krigare, full av vitalitet. Hennes ståtliga fred är genomträngd av inre beredskap för snabb rörelse. Detta verk är mycket karakteristiskt för Kozlovskys konstnärliga tänkande, som samtida jämförde med den stora Michelangelo.