Flying Demon – Mikhail Vrubel

Flying Demon   Mikhail Vrubel

Liksom många verk av mästaren förblev bilden oavslutad. Befälhavaren fungerade bra för bakgrunden, som är ett typiskt kaukasiskt landskap. När det gäller själva demonens figur är den så skissartad att författarens idé bara kan gissas alls.

Arbetet upprätthålls i den hårda färgen på bruna och svaveltoner. Atmosfären av ångest och trulande tragedi skapad av författaren. Demonen rör sig längs det smala utrymmet mellan himmel och jord. Han är redan begränsad i rörelse, och framåt kommer han att bli helt besegrad. Strukturen i vikarna i hjältens plagg överförs utmärkt, men kroppens konturer är endast schematiskt beskrivna.

Mästaren försökte uppnå harmoni mellan demonen och det omgivande landskapet. För konstnären är demonen en symbol för motstånd mot allt, rebellitet och modigt skydd av deras övertygelser, i motsats till alla myndigheter. Frihet – det viktigaste för mästaren i sin hjälte. Bruna toner – en hänvisning till en örns fjäderdräkt.

Skälen till att författaren lämnade verket oavslutade, förblev okända. Kanske hittade befälhavaren inte en tillräckligt djup idé för duken eller ansåg själva tomten ganska förenklad. Det är känt att om ett år kommer konstnären att återgå till bilden av en fallit ängel.