Polykrat – Mikhail Kozlovsky

Polykrat   Mikhail Kozlovsky

Handlingen är hämtad från Greklands historia. Skildringen av döden av de korsfäste tyrann polykrater blev ett av konstnärens betydelsefulla verk. I ögonen för folket på 1700-talet var Polycrates inte bara en symbol för variationen i lycka, utan också ett exempel på en tyrann hänsynslös mot sina undersåtar, fruktansvärt för fiender, inte att känna mått i ambition och girighet för rikedom.

I Kozlovskys tankar uppstod temat för en tyranns död i det revolutionära Paris. Hon tjänade som skulptör för ett allegoriskt svar på moderna händelser. En passionerad törst efter frihet, en känsla av lidande och smärtsamt undergång, förkroppsligades i skulptur och återspeglade den intensiva och intensiva kampen, den enorma spänningen som genomsyrade det europeiska samhällets liv under revolutionens år.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)