Kränkta Cupid och Venus – Lukas Cranach

Kränkta Cupid och Venus   Lukas Cranach

Målningen ”Kränkt Cupid och Venus”, storlek 81,3 x 54,6 cm, trä, olja. Mytologiska och historiska plottar i målningarna av den tyska målarens Lucas Cranachs sena kreativitetsperiod tolkas ganska villkorligt, vad gäller underhållning. I målningarna av konstnären efter 30-talet glider delar av erotik. Landskap förlorar sitt värde och följer skärmens mönster.

Cranach blir förfäder till tysk mannerism. I detta avseende är Lukas Cranachs senare målningar på mytologiska teman – ”Judgment of Paris”, ”Apollo och Diana”, ”Venus med Cupid”, ”Venus” och andra särskilt karakteristiska.