Shepherd – Francois Boucher

Shepherd   Francois Boucher

Nu är det svårt att föreställa sig hur populära pastorala scener var under andra hälften av 1700-talet. Efter revolutionen började de emellertid bli skällda av samma entusiasm som de tidigare hade samlat och köpt. Vid någon tidpunkt blev herdarna i radikernas ögon nästan huvudsymbolerna för den hatade ”gamla regimen”.

Under Bushs tid reproducerades emellertid sådana pastorala mästare, som till exempel herden eller boet, både i form av tapisserier och som ritningar för porslinuppsättningar. Och naturligtvis gjordes många graveringar av dem, eftersom det inte bara var aristokrater som ville ha eleganta hushållsartiklar, utan också människor med en ganska enkel titel. Vackra, smakfullt klädda cowgirls kunde dekorera inte bara de kungliga lägenheterna, utan också den fattiga sömmerska hem. Det sistnämnda måste naturligtvis inte vara nöjd med mästerverkets mästerverk, men med underlägsen gravering.

Källan till ”pastoral inspiration” var Bushteatern, där på sjuttonde – och artonde århundradet pastoralspel med musik och dikter ofta var iscensatta. De första skådespelarna av detta slag dök upp under XVI-talet – i Italien. Därifrån migrerade de till Frankrike. Här förvärvade pastoraler ofta formen av balett eller pantomime. Det är känt att Bush designade sådana föreställningar mer än en gång, och många av deras tomter bildade senare grunden för hans idylliska herde-scener.