Utsikt över hamnen – Paul Bril

Utsikt över hamnen   Paul Bril

Född i Antwerpen flyttade Paul Bril vid tjugoåldern till Rom, där han upplevde påverkan av italiensk konst. Men hans arbete tillhör snarare den syd-nederländska skolan, och den här bilden är särskilt: den liknar ljusa, noggrant skrivna och samtidigt omsluten av ett enda luftlandskap av Peter Bruegel den äldre.

Från Breugel började havsarter i hans hemland, vars liv var nära kopplat till havet, marinakonsten, som växte in i en hel riktning i holländsk och flamländsk målning. Bril-marinist i detalj avbildade på sin duk ett stort fartyg och ljusgrönt vatten i viken, som plöjs av ljusvågor med kammusslor. I den klara luften syns synliga avlägsna hamnanläggningar och fartyg i bakgrunden. Närmare tittaren placeras karaktärer som animerar landskapet: de är upptagna med sin verksamhet och bildar genrescener i bilden.

Produkten är designad i blågröngröna toner, men de röda detaljerna i kläder och flaggor blinkar ljusa fläckar. Linjerna på fartygsredskap skapar nyckfull grafisk design, och hela målningen är grundlig, detaljerad och därför torraktig: befälhavaren förmedlar inte så mycket känslan av havet som ett naturligt element, när han berättar om livet nära honom.