Minnen från trädgården i Etten – Vincent Van Gogh

Minnen från trädgården i Etten   Vincent Van Gogh

Målningen ”Memories of the Garden in Etten” målades 1888 i Arles i södra Frankrike. Hennes motiv inspirerades av minnen från trädgården i föräldrahemmet i Etten, Holland, vars konturer är kännbara i bakgrunden. Som är känt från Van Goghs brev, fångade han i bild av två kvinnor sin mor och syster Wil.

Nostalgiska minnen kombineras med intryck av den franska södra färgglada naturen. Detta återspeglas i den ljusa, rika färgpaletten. När han skrev en bild använde konstnären både pointillistisk stil och olika grafiska tekniker.

Genom att gå genom författarens filteruppfattning blir handlingen uttrycklig i sin natur. Kompositionen består av böjda vågiga linjer, utrymmet mellan vilket Van Gogh fylls med flerfärgade dynamiska streck, vilket ger landskapets plan en likhet med lågorna. Konturerna av människor och föremål är mycket villkorade, perspektivet är nästan frånvarande.

På grund av denna osäkerhet, i kombination med den kaotiska färgen, börjar bilden likna en orolig dröm, där vissa bilder snabbt ersätter andra och lämnar suddiga men emotionella minnen. Således försöker författaren att inte skildra motivet som hans reflektion i sitt sinne.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)