Tillbedjan av Magi – Paolo Uccello

Tillbedjan av Magi   Paolo Uccello

I detta arbete var Uccellos ”dualistiska” stil helt förankrad. Å ena sidan är mästaren brinnande för perspektiv, å andra sidan – han är hängiven till den medeltida traditionen med ljusa färger. Lägg märke till hur konstnären Josephs figur är ovanligt löst – han sitter i en åsna sadel, läggs på marken och, efter att ha korsat benen.

Med tro på skönhet När du tittar på målningarna av Paolo Uccello föreställer du dig omedvetet hans liv. Inte särskilt ekonomiskt organiserat, inte särskilt rikt på rika beskyddare, ganska ensamt och ledsen i ålderdom. George Vasari tror: han är skyldig, han blev för borttagen av vetenskaplig forskning och han kunde faktiskt bli den största målaren. Många samtida av Uccello, som hade möjlighet att se honom ”nära”, trodde förmodligen också.

Exentriker, som är entusiastiska över något konstigt, inte har en praktisk grund under sig, är omedelbart synliga – både för det sympatiska ögat och för glädjandet. Uccello trodde på vetenskap och skönhet. Eller snarare trodde han på skönhet och att hans vetenskap kunde tjäna skönhet. Förmodligen ingenting annat än denna fantastiska tro, i dess barnsliga renhet och styrka, hjälpte honom att inte förlora hjärtat när livet – om och om igen – vände sig till honom med den ovänliga sidan.