Night Hunt – Paolo Uccello

Night Hunt   Paolo Uccello

Historiens arbete är mycket mystisk. Konsthistoriker hade först möjlighet att studera det först 1850, då det donerades till Ashmolin-museet i Oxford. På baksidan av ”Nattjakten” var ett klistermärke från 1700-talet med en italiensk text skriven för hand, från vilken det verkade som verket målades av Benozzo Gozzoli, en målare som tillhörde generationen av florentinska mästare efter Uccello. Först 1898 enades konsthistoriker om att målningen skulle tillskrivas Uccello-borstar.

Nu betraktas det som ett av konstnärens senare verk, skriven ungefär samtidigt som en del av altaravbildningen från Church of the Holy Spirit i Urbino. Historiens skapande har inte kunnat ta reda på någonting trots forskarnas bästa ansträngningar. Bilden är inte trivial. Renässanskonstnärer skildrade ofta jaktscener – men alltid i bakgrunden, som en av komponenterna i bakgrundslandskapet. Jakt som sådan blev aldrig en självständig bild av bilden innan Uccello.

Vissa konsthistoriker föreslår att detta mästares verk illustrerar ett slags litterärt verk av tiden. Denna teori ser rimlig ut, men hittills har inget bekräftats. Bildens ”mörka” ursprung påverkar dock inte dess konstnärliga förtjänst och originalitet av författarens avsikt.