Heder – Paolo Veronese

Heder   Paolo Veronese

Allegorisk målning av Paolo Veronese ”Honor”. Diameter 230 cm, olja på duk.

Kombinationen av en generell dekorativ-monumental bildeffekt med en rik differentiering av färgrelationer manifesteras också i ett antal allegoriska kompositioner Veronese. Han är bara intresserad av den festliga, underhållande uttrycksfulla sidan av vardagen.

Hushållsmotiv som är sammanflätade i en cykel eller i enskilda kompositioner bör bara återuppliva helheten, ta bort känslan av högtidlig ceremoni och, så att säga, uppfunnet komposition, stärka den övertygande känslan av den glittrande dikten om den jublande livsfirandet som Veronese skapar i sina målningar.