Thames nära Hampton Court – Alfred Sisley

Thames nära Hampton Court   Alfred Sisley

Thames nära Hampton Court [1874] Till skillnad från de flesta av hans medarbetare i den impressionistiska ”butiken”, skrev Sisley aldrig i stort sett inte människor i bakgrunden till landskapet – landskapet var värdefullt för konstnären i sig. Hans mänskliga figur ingår i detta landskap som ett organiskt men inte alls valfritt element.

En sådan inställning till att skildra en person är till exempel karakteristisk för hans verk ”Thames nära Hampton Court”. En annan funktion är att Sisleys hjältar vanligtvis placeras i mitten eller i bakgrunden, som om de är förlorade i landskapet).

Slutligen saknar dessa hjältar enskilda egenskaper, som liknar skissartade emblem. Dessutom vände de som regel ryggen mot betraktaren och flyttade bort från honom. I samma sällsynta fall när detta inte händer, distraherar de betraktarens uppmärksamhet och stör den uppfattningen av hela scenen som helhet, som hände med verket ”Paschal the Geese”, ca. 1895.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)