Väg från Hampton Court till Molusi – Alfred Sisley

Väg från Hampton Court till Molusi   Alfred Sisley

1874 besökte Sisley på inbjudan av sin vän, sångaren Jean-Baptista Faure, en beundrare av impressionistmålning, England, där han, utan att ändra sin princip, entusiastiskt arbetade utomhus och föredrog landsbygden.

Vyn, som väckte konstnärens uppmärksamhet, öppnade troligen för honom från innfönstret, och han fångade denna vanliga scen i målningen ”Vägen från Hampton Court till Molusi.” I två landskap med samma namn ”grep” Sisley realistiskt enskilda avsnitt där personens närvaro reduceras till en dekorativ funktion.

Experter säger att utvecklingen av konstnärens arbete blir mer och mer märkbar, och förutom förmågan att förkroppsliga sensationer, utvecklar Sisley realismen i att skildra händelser, samtidigt som den förbättrar noggrannheten och detaljeringen.

Förstärker märkbart intrycket och bristen på ram, och den skickliga användningen av ljusa färger gör kompositionen till en källa till högt humör.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)