Blå tak nära Rouen – Paul Gauguin

Blå tak nära Rouen   Paul Gauguin

Landskapet ”Blue Roofs near Rouen”, skriven av Paul Gauguin 1884, har ett antal funktioner som är karakteristiska för impressionismens konst. Samtidigt spåras ihållande postimpressionistiska tendenser i bilden.

Landskapet ”Blå tak nära Rouen” är en duk, tät i planen för grafiska bilder. Bildplanet är fyllt, bildraden är till viss del överbelastad. Bilden saknar luft, utrymme.

Bilden av hus i nära avstånd från varandra ger upphov till en känsla av otillgänglighet och fred och samtidigt isolering och isolering. För att rita tak använder konstnären en komplex blå färg och förenar därmed denna kluster av byggnader nära Rouen till något helt och betydelsefullt.

Konstnären återskapar komplexa ljus – och skuggförhållanden på grund av valet av en unik palett för sin duk.

Bilden kännetecknas av ett intressant perspektiv och den ursprungliga kompositionsvisionen för konstnären. Många olika typer av hus stiger ibland skrymmande nivåer ovanför betraktaren. Under tiden kan ett sådant virvar av spridda byggnader inte kallas samma typ, tråkigt, vanligt.

Tvärtom, den prosaiska bilden vid första anblicken överraskar behagligt med en mängd olika nyanser och strukturer. Bildens ”trängsel” behåller känslan av prydnad som visas när elementen ligger nära varandra och är samtidigt en tydligt definierad men dold tills tidssymbolen. Så i detta fall är landskapet symboliskt och inte bara stängt i sig själv. Och låt det inte vara någon dynamik i ordets bokstavliga mening, men duken har en idé och har en symbolisk energi.

Landskapet visar höstfärger och komplexa nyanser. Den mest varma smaken balanseras av den kalla färgen på himlen och taken. Himlen är fylld med vita intermittenta moln som tappar ytterligare skuggor och mörknar landskapet, vilket gör det mer uttalat och kontrasterande.

Bilden påminner mer om en skiss, underskärningar, ett av alternativen för en möjlig bild, vilket framgår av bristen på detaljerad ritning, strikta konturlinjer, ojämnhet och nervositet i stroke.

Landskapet är extremt statiskt, men figurerna på människor i den nedre delen av duken ger en viss dynamik till duken. Det ovanliga arrangemanget av dessa figurer förnyar landskapsbilden, introducerar ett element av slump och kaos, som är så ofta i livet. Från denna duk upphör att vara ett dött bildplan och börjar andas i tid med den omgivande verkligheten.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)