Bro nära Hampton Court – Alfred Sisley

Bro nära Hampton Court   Alfred Sisley

Broen vid Hampton Court [1874] Årstiderna och deras förändring är ett annat tema för Sisleys kreativitet. Konstnären målade vinterscener, färska gröna tidigt på våren, varm sommarsol och djupa färger på hösten), varierande tid på dagen, väderförhållanden och belysning.

Det enda vi inte hittar med honom är nattlandskap. Sisley gillade inte mörker. Återigen bör det noteras att årets olika säsonger aldrig blev metaforer.

Vintern är hans vinter med alla dess attribut, realistiskt skrivna, och sommaren är sommar. Men ett mirakel händer – en typ av fristående titt på naturen har gjort dessa målningar, Sisleya till de mest poetiska verk i historien om det impressionistiska landskapet.

Alfred Sisley, en fransk impresjonist av engelskt ursprung, föddes i Paris, i familjen till en välmående silkehandlare från Kent. Fram till 18 års ålder bodde han i Paris, men vid artonårsåldern skickade hans föräldrar honom till London – för att lära sig de grundläggande handelsreglerna; emellertid tillbringade Sisley större delen av sin tid på att studera målningarna av Turner och Constable, vars verk förstärkte hans beslut att bli målare. Det var Sisley som var en av de första som upptäckte Turners landskapsinnovation för fransmännen. När han återvände till Paris, gick Sisley in i konstnären S. Gleires verkstad, där han blev vän med Claude Monet och Auguste Renoir. Snart, dock desillusionerade av akademiska studier, ger de alla upp klasser med Gleire och avser att hitta det vackra på vanligt, bosätta sig i Chailly, nära Fontainebleau.

1866 arbetade Sisley i Marlotta med Renoir, 1867 – i Honfleur, följt av Arzhanthei, älskad av alla impressionister, och slutligen Port Marley, som särskilt älskades av Sisley. Bara ett ämne för översvämningar i Port Marly blev för honom källan till en hel serie verk.

Till skillnad från salongkonst bland unga konstnärer uppstod en trend som kallas ”impressionism”. Impressionisterna såg det vackra inte i det förflutna, utan i transienten av verkliga levande intryck, som de försökte förmedla.

Utan en omprövning av värdena i målningen som produceras av dem, skulle det ha varit omöjligt all den efterföljande utvecklingen av konst. Alfred Sisley, som var en representant för en ny riktning inom konst, tyckte om att observera hur ljuset, som kontinuerligt och timligt förändras, om och om igen förvandlar saker och ting. Han lockades av det som är impermanent, nästan omöjligt, att i viblande osäkerhet präglas av livets andetag. Världen, som avslöjar varje gång från en ny, unik sida, visar sig vara en oväntad och underbar gåva. Konstnären följde dessa oändliga förändringar med uppriktig glädje, naturen framträder för konstnärens ögon som en underbar trädgård. Det är svårt att kombinera festligheten i sina dukar med de begränsade omständigheterna där Sisley arbetade, som hade känt behov hela sitt liv.

”Byn på stranden” – ett av de mest poetiska verken av tidig impresjonism. Målningen kallas ”by” enligt tradition, men den visar en liten stad inte långt från Paris – Villeneuve och Garenn. Sisley framträder i den här bilden som en känslig kännare och tolk för skönheten i denna region. Hans sätt kännetecknas av en speciell delikatess och tydlighet i mönstret – stroken formas efter objektets form. Den mörka kanten av träd och bladverk, valt av konstnären, ger inte bara upphov till känslan av djup, men tack vare det flödar det milda solskenet där den motsatta kusten badar.

Bildens atmosfär behåller sin mjukhet och transparens med alla naturliga förändringar. Särskild uppmärksamhet ägnas åt himlen. Himlen, bankerna, floden – allt är vävt från intermittenta slag. De överför vattenens strömmande glans, luftens vibrationer, den fantastiska organiska rytmen som underordnar naturen till sig själv.

Många av impressionisterna blev berömda bara många år efter döden. Ett år efter Sisleys avgång, som slutade sina dagar i extrem fattigdom, såldes hans verk till fantastiska priser.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)