Änglar som kastar stenar mot staden – Natalia Goncharova

Änglar som kastar stenar mot staden   Natalia Goncharova

En av 9 uttrycksfulla målningar av den gemensamma cykeln som kallas ”Harvest”.

På den här bilden bygger Goncharova sin religiösa bild av världen. Toppens topp i denna värld är himmelens himmelska värld. Allt på jorden styrs av hans beskydd, och krigareänglar ingriper direkt i det dödliga livet, konfronterar teknik och urbanism och samtidigt bevakar åkermark och trädgårdar. Således, oppositionen ”stad-by” och ”natur-teknisk.”

Dessutom var en stark idé om vedergällning, himmelsk straff, öde, sten, i allmänhet, apokalyptisk stämning, korrelerad med kristen symbolik. Bilden skapades av konstnären under perioden med kreativa sysselsättningar: luchism, futurism – allt detta var framåt. Endast primitivism och deltagande i ”Jack of Diamonds” utgjorde fortfarande Goncharovas kreativa upplevelse. Så denna duk i neo-primitivistisk stil anses vara en av de bästa.

Liksom många andra kännetecknas denna bild av enastående dekorativa egenskaper. I synnerhet är rytmiska rörelser av linjer och fläckar märkbara, framhävda till planet – jorden – manifesteras tydligt. Allt detta betonade Goncharovas strävan efter monumentala former.