Resenärer – Pavel Nikonov

Resenärer   Pavel Nikonov

Sedan tiden för den ”svåra stilen” har den bildstilen av P. F. Nikonov genomgått betydande förändringar. Hans senare målningar är associerande och metaforiska.

Utrymmet och tiden där personen placeras är avsiktligt vag, och detta ger handlingen en liknelsefärg. Genom att inte känna igen den formella semantiska ramen skapar konstnären ett dynamiskt utrymme för en varaktig ”väg” där en person är en evig vandrare.

Verket tillhör ”by” – cykeln och kännetecknas av skarpa dramatiska patos, som ger aktiviteten i ”sextiotalet”. PF Nikonov behöll önskan efter sanning, att visa livet med ”öppen och konfessionell uppriktighet.”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)