Fest av Simon Faris – Paolo Veronese

Fest av Simon Faris   Paolo Veronese

Målning av Paolo Veronese ”Feast at Simon the Farisee”. Storleken på målningen är 540 x 830 cm, olja på duk. Den mogna perioden för Veronese kännetecknas också av en gradvis förändring i dess måleri. Hans kompositioner är som regel allt mer trångt.

Rörelsen hos en stor massa människor – en folkmassa – komplex och rik på plast – och bildeffekter – uppfattas som en slags enstaka levande enhet. Den komplexa symfonin av färger, deras fulla pulserande rörelse, sammanflätade skapar ett annat ljud av den färgstarka ytan på bilden än i högrenässansen.