Battle of the Centaurs – Arnold Becklin

Battle of the Centaurs   Arnold Becklin

Denna duk förmedlar en generell känsla av skräck snarare än de verkliga detaljerna om vad som händer. Centaurernas heroiska figurer i vassa vändningar dominerar det tidlösa landskapet.

Centaurernas irriterande positurer, deras förvrängda ansikten skapar spänning i kompositionen, och djupa, rika toner förmedlar scenens dramatiska skärpa och passionernas intensitet. Som konstnär bildades Becklin i Italien.

Detta land inspirerade honom att välja klassiska och mytologiska scener, som han förkroppsligade på ett poetiskt sätt påverkat av de franska romantikerna Eugene Delacroix och Theodore Gericault.

Beklins drömliknande kompositioner med sin dystra färg och undertryckande känslomässiga atmosfär gav konstnären stor berömmelse under sin livstid och hade därefter en inverkan på tyska expressionisters och franska symbolists verk. Beklins allegoriska scener uppskattades särskilt för deras drama och starka känslomässiga inverkan.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)