Och vi fortsätter att fiska – Nicholas Roerich

Och vi fortsätter att fiska   Nicholas Roerich

Målningen ”Och vi fortsätter att fiska.” De fyra fiskarna som visas på bilden har både en djup symbolisk betydelse och en mycket konkret. Även om det inte är apostlarna som avbildas, utan munkarna i samma samhälle som grundades av Saint Sergius från Radonezh, riktar fiskarnas omnämnande vår fantasi till apostlarna, som mestadels var vanliga fiskare. När de på Jesu kallelse följde honom, enligt det välkända ordet om Kristus, blev de som ”fångare av människor”, det vill säga de kunde locka anhängare och anhängare av hans lärdom.

På bilden öppnade utrymmet stort i alla riktningar. Efter Roerichs symbolik förstår vi redan att detta andliga utrymme och i det, på Kristi kommando, ”fångar” apostlarna människors själar för att upplysa dem med riktigt ljus. Kristus själv är inte i bilden, men vi antar att hans symboliska bild i form av en ganska utbredd idé om honom som solen.

Denna slutsats kan nås genom att jämföra Roerichs duk med den berömda mattan i Rafael Vatikanen på temat Wonderful Fishing. Roerich följer till stor del den sammansatta konstruktionen och ritningen av karaktärerna till den stora italienska, men ersätter Kristi gyllene nimbus och hans rosa himmelse med en solnedgångshimmel och en skiva av dagstjärnan.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)