Livet – Pablo Picasso

Livet   Pablo Picasso

Verket erkänns som ett mästerverk av konstnärens ”blå period”. Kanske är det i detta arbete som författarens hela estetiska och etiska program uttrycks levande. Det är känt att konstnären själv inte gillade den här bilden och betraktade den som ofullkomlig. Handlingen är komplicerad och svår att analysera.

Oftast tolkas verket mycket subjektivt och projicerar konstnärens biografidata på en bild. Det är känt att självmordet till konstnärens vän gjorde ett starkt intryck på det senare. Situationen komplicerade av störningen och kreativa stagnation av befälhavaren. Hela tomten kan delas upp i fyra oberoende delar.

Författaren försöker i ett verk kombinera begrepp som födelse och död, kärlek och ensamhet. Förutom den komplexa handlingen organiserar författaren orolig själva arbetsutrymmet. De tre planen där verkets inträde existerar skuggar de kubistiska läckerheterna som den stora mästaren kommer att fascineras av snart. Det slår figurernas statiska och livslöshet, framhävda i en sval blå ton.

Konstnären verkar skildra de döda världen och ge sitt verk en kontroversiell titel för att uttrycka sin oroliga inställning till världen runt honom. Atmosfären av kuslig tystnad och statisk karaktär får allmänheten att uppleva tillståndet av osäkerhet och sorg som författarens världsuppfattning gjorde under bildandet.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)