Tuscan Road – Amedeo Modigliani

Tuscan Road   Amedeo Modigliani

Några av de tidiga verken av Modigliani, som han skrev innan han flyttade till Paris 1906, har bevarats. Det är känt att konstnären alltid har varit mycket strikt med sig själv och tydligen förstörde han de flesta av sina tidiga verk. Modiglianis första lärare, Guljelmo Micheli, arbetade på ett sätt som var nära impressionistiskt.

Många ungdomliga verk av Modigliani, till exempel den toskanska vägen, skapades på samma sätt. Förutom de två oinförståliga porträtten har de tidiga målningarna av Modigliani inget gemensamt med de verk som förhärligade honom senare.