Musikhall – Walter Richard Sickert

Musikhall   Walter Richard Sickert

Det är inte känt när den här bilden skapades, men den avser troligen den ”första musikhallperioden” i Seekkerts verk, det vill säga till slutet av 1880-talet – början av 1890-talet.

I bilden av den sjungande konstnären, i det valda perspektivet, känns tydligt påverkan av Degas. Men titta på publikens ansikten – prototyperna på karaktärerna från ”Kemden” – perioden är redan synliga.