Adam och Eva – Rafael Santi

Adam och Eva   Rafael Santi

Fresken av konstnären Raphael Santi ”Adam och Eva” har ett annat namn – ”The Fall”. Storleken på fresken är 120 x 105 cm. Fresken ”Adam och Eva” Raphael skrev på taket i pentiffens kamrar. Precis som på de intilliggande väggarna i lägenheten till påven Stanza della Senyatura, den kristna treenigheten och kyrkofäderna i fresken ”Tvist” samexisterar med de hedniska gudarna och poeterna ”Parnassus”, och i bågens kompositioner målade den bibliska ”Fall of Fall” på ”Victory of Apollo over Marciem. ”

Själva faktumet att förena bilderna av den kristna religionen och den hedniska mytologin inom ramen för en gemensam konstnärlig idé fungerar som ett utmärkt exempel på den sanna inställningen för folk från den tiden till frågor om religiös dogma, särskilt eftersom denna idé visade sig vara genomförd vid påven själv. En sådan förening blev möjlig endast för att själva bilderna av den kristna kulten från renässanskonstnärerna förvärvade kvaliteter som i många avseenden var motsatta till kultdocken.

Om det officiella programmet för att skapa freskomålningar Stanzi della Senyatura återspeglade idéerna om försoning av den kristna religionen med forntida kultur, som var vanligt bland tidens humanistiska forskare, blev det konstnärliga genomförandet av detta program i freskerna till Raphael Santis bevis på enhetens sekulära och kyrkliga principer.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)