Helig familj under ekan – Rafael Santi

Helig familj under ekan   Rafael Santi

Målning av Rafael Santis verkstad ”The Holy Family Under the Oak”. Storleken på bilden är 144 x 110 cm, trä, olja. Konstnären skildrar den klassiska versionen av den heliga familjen med Johannes Döparen. Raphaels senaste staffliverk visar tecken på en kris som dyker upp i hans arbete. Mästaren i lugna harmoniska bilder, Raphael uttryckte ovanligt organiskt andan i den klassiska scenen i konst.

Hög renässans. I denna konst fanns emellertid en gradvis men stadig tillväxtprocess av dramatiska element, uppkomsten av skarpa konflikter, vars utföringsform med Raphaelkonst var möjlig endast upp till en viss gräns. En slags gräns här var den sixtinska Madonna. Det längre sättet i denna riktning krävde en mer avgörande förändring av bildens hela struktur.

För Michelangelo, vars bilder alltid bar kännetecknen av djup drama, var övergången till nya sätt naturlig och naturlig. Rafael å andra sidan försökte lösa nya problem och förlitade sig på sitt befintliga fantasysystem. Så det fanns antingen konstgjorda dramatiserade bilder, till exempel ”Carrying the Cross”, eller verk som redan har antydan till akademism, till exempel ”The Holy Family under the Oak”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)