Gersins butik – Jean Antoine Vatto

Gersins butik   Jean Antoine Vatto

Målningen målades i slutet av konstnärens liv. Framför oss finns en liten butik där konstverk såldes. Konstnären visar den konstnärliga miljön som en återspegling av hela samhället.

Till vänster om dörren placeras bilderna i en låda med ett föråldrat porträtt av den avdömda kungen Louis XIV. Detta är det senaste, men redan det förflutna. Till höger, med en märkbar ironi, visas två ”konstälskare” – damen och herren, de njuter av en bild med en galant useriös intrig. Denna allmänhet förkroppsligar andan i ett förstört, otryggt samhälle. De är ganska tomma människor som döljer sina värdelösa intressen i form av primär välgörenhet.

Men inte hela samhället är som dem. I det högra hörnet av butiken överväger en liten bild av ungdomar. Bilden är inte synlig för oss, men dessa åskådares tysta beundran vittnar om styrkan i sann konst och dess verkliga kännare, som med bated andedräkt, respekterar konst.

Dessa två grupper människor motsätter sig varandra omöjligt, subtilt och vittigt. Tyst dialog som om äkta experter på konst och dess moderna följeslagare.