Landskap i regnet – Wilhelm Bush

Landskap i regnet   Wilhelm Bush

Den tyska författaren och målaren Wilhelm Bush i dag är bäst känd för sina grafiska verk, men målarens målarv är inte mindre intressant och omfattar mer än tusen dukar, de flesta är landskap.

Bush fick sin första konstnärliga utbildning vid Düsseldorf Academy, sedan studerade han i Antwerpen 1852 och gjorde samma år en resa till Holland, som han ägnade sig åt att studera konsten i det holländska landskapet på 1600-talet. 1854 bosatte sig konstnären i München. Han utförde illustrationer för publikationen ”Fliegende Blatter”.

Bush illustrerade också sina egna satiriska och humoristiska verk, där han fascinerade de tyska invånarna med ivriga observationer. Som målare målade Bush mestadels landskap. Hans tidiga verk kännetecknas av lugna färger, senare blir konstnärens palett mer färgstark, och i slutet av sitt kreativa sätt uppnår han livlig uttrycksfullhet.

Det presenterade arbetet ”Landskap i regnet” hänvisar till befälhavarens tidiga period. Andra kända verk: cykler av bilder ”Max och Moritz”; ”Plish and Plume”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)