Uttråkning – Alexander Deineka

Uttråkning   Alexander Deineka

Konstnärens främsta forskare, Christina Kiaer, fick reda på att bilden visar en viss Fröken Snyder, som Deineka besökte under en resa till USA.

Christina Kiaer analyserade mycket noggrant gjorda skisser och uppsättningar för den här bilden och säger: ”… genom att måla porträttet av Mrs Snyder förvandlade Deineka sig själv till en modernistisk konstnär en stund och skrev efter nouveau riches behov, även om han inte arbetade för att beställa.”