Jägaren – Philip Peter Roos

Jägaren   Philip Peter Roos

Philip Peter Roos föddes i Frankfurt am Main och studerade måleri med sin far, konstnären Johann Hendrik Roos. 1677 kom Philip Roos till Rom och arbetade här till slutet av sina dagar. På grund av det faktum att konstnären skapade i Italien, tillhör den den romerska skolan, även om i mästarens verk är påverkan av tysk och holländsk konst uppenbar.

Konstnären specialiserade sig huvudsakligen på landskapsmålning, men han skrev också vardagliga scener mot landskap, stilleben. I Rom kallades han för ”kvicksilver” för hastigheten för att utföra målningar. Han hade studenter och tillsammans med en av dem utförde han en serie stora målningar för Palazzo Tavern i Rom.

Målningen ”Jägaren” är ett av Roos bästa verk med en komposition som är karakteristisk för hans verk: en stor figur i förgrunden med stillebendetaljer och en djup liggande bakgrund. Andra berömda verk: ”Geten och tjuren.” Pushkin Museum till dem. A. S. Pushkin, Moskva; ”Herdinna med en flock getter.” Pushkin Museum till dem. A. S. Pushkin, Moskva.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)