Imperial Guard Horse Ranger Officer som går till attacken – Theodore Gericault

Imperial Guard Horse Ranger Officer som går till attacken   Theodore Gericault

Målningen ”Officer of the Imperial Guard, går till attacken” presenterar en officer på Napoleonic Guard som rider på en uppfostrande häst. Han vänder sig i sadeln mot sina soldater för att ge dem signalen att starta attacken. En orange glimt på höger sida av duken indikerar fältet för den kommande striden…

Jericho ställer ut denna bild på salongen 1812. Kritiker och allmänheten är entusiastiska över framväxten av en 21-årig okänd konstnär som har obestridlig talang och lovande. Zheriko vägrar att statiska figurer och intrycksfulla färger och försöker inte utsmycka verkligheten och inte heller idealisera den.

Konstnären har redan gjort sitt kreativa val. Från Gros antar han spontanitet och dynamik, från Rubens – färg och omfattning. Men det är inte allt: Zheriko tillåter sig att ignorera den uppdelning av genrer som då krävs för målning. Bilden är svår att tillskriva någon speciell målningsjanger. Hon är för imponerande i storlek för att betraktas som ett klassiskt ridporträtt.

Motivet i sig passar dock inte in i ramarna för monumental historisk målning, även om det är för denna genre som författaren berättar om hans verk. Zheriko överger principen om panorama, traditionell för bilden av slagfältet, och representerar endast ett fragment av stridscenen. En officer räcker för att visa hela armén och avslöja kriget.