Gips Roaster – Theodore Géricault

Gips Roaster   Theodore Géricault

Vid första anblicken är målningen med titeln ”Gips Roasting Furnace” saknad överklagande. Dessutom slår det Gericaults samtida med den ”uppriktiga banaliteten” i den scen som presenteras. Ingenting här lockar tittarens öga: varken glesa hästar eller en trasig väg eller en bynspis, som är täckt med ett moln av vitt damm.

Dessutom är ursprunget till denna vita fläck inte helt klart och inte alls trovärdig. Även om gipsugnen kanske är felaktig… Men utan detta vita moln skulle bildens atmosfär vara helt annorlunda. Dammklubbar ger kompositionen en aura av mysterium och till och med någon form av sömnig reverie. Molnet kan uppfattas annorlunda, särskilt med tanke på att det inte alls kommer från denna ugn – kanske detta är den mystiska dis som är karakteristisk för mästerns barockmålning, men kanske är det röken av censer i templen från dukarna på det religiösa ett tema som Gericot så beundrade under sin tid.

Till skillnad från dessa verk, där rök var en mindre del av kompositionen, i ”Furnace…” är det emellertid huvudmotivet, som symboliserar livets okonstans och förbigående och är förknippat med luften. Allt annat på bilden verkar vara kontrasterat i mening med röken, som symboliserar det jordiska, massiva och eviga. Dessutom är ett rökmoln den enda ljusa fläcken på duken som visuellt ”bryter igenom” en monoton mörk färg. Medan hela scenen verkar rörligt frusen ger röken dynamik och skapar en kraftfull sammansatt kontrapunkt.

Ett rökmoln försvinner snabbt. Trasig väg leder ner. Är det inte sant att tankar om döden uppstår av sig själva när du tittar på denna sorgliga, hopplöshetsfyllda bild. ”Gipsugnen” är en av de senaste målningarna av konstnären. Strax efter att arbetet med henne var avslutat, var Zheriko begränsad till en säng, från vilken han aldrig skulle resa sig igen.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)