Porträtt av Baron A. L. Nikolai, president för Imperial Academy of Sciences – Ivan Alekseevich Tyurin

Porträtt av Baron A. L. Nikolai, president för Imperial Academy of Sciences   Ivan Alekseevich Tyurin

Kvitto: Från styrelsen för akademin för vetenskaper 1937. Bilden är en kopia av originalporträttet av I. B. Lampi den äldre, gjord av I. A. Tyurin i ordning av akademin för vetenskaper 1885. D. A. Rovinsky i listan över porträtt tillhörande Imperial Academy of Sciences. kallar honom ”en kopia som gjordes 1885 av Tyurin från originalet skriven av Lampi och ligger hos barnbarnet till Baron Nikolai i Mon Repos, nära Vyborg.”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)