Före stormen – Isaac Levitan

Före stormen   Isaac Levitan

Efter Levitans död definierades målningen av konstnärens bror som en skiss. Emellertid kan den uppmärksamma tittaren i denna komposition se ett helt färdigverk, som är avsett att vara färdig. Levitan skapar en känsla av ljus och luftströmmar som krullar över marken.

Därefter används ett liknande motiv – ett enormt moln över slätten – av Nicholas Roerich, vilket ger en filosofisk ljud och symbolistisk tolkning av formen. Levitan förvandlade detta motiv till en av formerna för djupförståelse av naturen och lagarna om interaktion mellan alla dess element.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)