Ikonostas av antagandekatedralen i Vladimir-Chin Festive – Andrei Rublev

Ikonostas av antagandekatedralen i Vladimir Chin Festive   Andrei Rublev

Semesterserien ovanför Deesis, som illustrerar Evangeliets händelser, bevarades inte helt. Totalt nådde fem ikoner: ”Announcement”, ”Descent into Hell”, ”Ascension”, ”Candlemas” och ”Christmas”. De flesta forskare tenderar att se dessa monument som verken i studion av Andrei Rublev och Daniil Cherny.

Tre festliga ikoner från galleriets samling exekveras av olika mästare, men de förenas av enhetens skala, kompositions-, rytmiska och koloristiska principer, perfekt ritning. Enligt antik tradition var de ledande mästarna författarna till ritningen eller grafiska prorsi, de kallades nämnare. Förmodligen var sådana nämnare av Vladimir ”helgdagar” ”vännerna” Andrei Rublev och Daniel.

I den preliminära bilden fanns det mycket arbete, så det efterföljande arbetet med färger, oavsett hur individuellt det var, bevarade bildens grundegenskaper, förutbestämt av huvudmästaren. Det är därför Vladimir-helgdagarna inte faller ur ikonostasens ensemble. Kanske de ansvariga bilderna eller detaljerna har skrivits av förmyndarna.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)